Arhive etichetă: învățământ superior

Aprobarea Metodologiei de recunoaștere a diplomelor de licență, master sau postuniversitare obținute în străinătate

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, a fost … Continuă lectura

Publicat în Educatie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

UMF atacă Ordonanţa de Urgenţă 117/2013

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a atacat în contencios administrativ Ordonanţa de Urgenţă 117/2013, care prevede la alineatul al doilea al articolului 206, că universităţile trebuie să dea statului 5% din veniturile încasate de la … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Educatie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Reglementări privind studiile universitare

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 707/2012, act normativ prin care se aprobă: – Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1; – structura instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, domeniile de … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Legea Educaţiei Naţionale a fost modificată şi completată

În şedinţa de miercuri, 30 mai, Guvernul României a aprobat proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, principalele modificări vizând adecvarea cadrului legislativ la o serie de realităţi care nu au fost luate … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Evaluarea externă a şcolilor doctorale, pe domenii

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a emis Ordinul nr. 3850/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Conform actului normativ, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , | 1 comentariu

Metodologie – cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3271/2012 privind metodologia – cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie este noul act normativ ce stabileşte că examenele … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Ordin privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5703/2011 implementează în sistemul de învăţământ superior Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (CNCIS), la data intrării sale în vigoare fiind abrogat Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.430/2009 privind … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Metodologie privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5690/2011 aprobă Metodologia privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

O nouă strategie pentru învățământul superior din partea UE

Comisa europeană va prezenta strategia pentru modernizarea învățământului superior, având ca obiective creșterea numărului de absolvenți ai acestui nivel de educație, creșterea calității instruirii și maximizarea contribuției învățământului superior la ieșirea din criza economică. Modernizarea învățământului superior este o prioritate … Continuă lectura

Publicat în Educatie, International | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

A fost aprobată Metodologia – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior. Potrivit actului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a metodologiei instituțiile de … Continuă lectura

Publicat în Educatie, Legislatia muncii | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Condițiile pentru ocuparea posturilor în învățământul universitar

Metodologia cadru concurs pentru ocuparea posturilor în învățământul universitar a fost adoptată de Guvern. Actul normativ prevede ca persoanele care au relații de rudenie sau persoanele care au avut anterior anumite relații comerciale cu unii dintre candidați nu pot să … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Noi reguli de ocupare a posturilor din universităţi

Noua metodologie privind ocuparea posturilor în învăţământul superior, ce a fost aprobată de Guvern pe 4 mai, presupune: – Candidaţii pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar vor fi evaluaţi, de către o comisie din care cel puţin trei membri … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Cifrele de școlarizare pentru învățământ în anul 2011 – 2012

Prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri din instituțiile de învățământ … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Examen de selecţie pentru absolvenţii facultăţilor neautorizate

Potrivit unui proiect de ordin al MECTS, absolvenţii de învăţământ superior particular care provin de la facultăţi neautorizate, precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior sau programe de studii care au intrat în lichidare vor susţine un … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu