Arhive etichetă: Cercetării

Bani pentru campionatele mondiale şi europene

Potrivit unei hotărâri adoptate miercuri de Executiv, Ministerul Tineretului şi Sportului va putea acorda premii în bani pentru campionatele mondiale, campionatele europene, jocurile francofoniei, jocurile paralimpice, jocurile Mării Negre şi jocurile Europei de Sud-Est. Astfel potrivit actului normativ, organizarea unor competiţii … Continuă lectura

Publicat în Politic, Ştiri | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Aprobarea şi avizarea unor manuale şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale

  Prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6053/2012 se aprobă manualele şcolare de Limba şi literatura germană maternă pentru clasa a II-a şi pentru clasa a III-a, de la Editura Didactică şi Pedagogică şi avizează următoarele lucrări … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Bursă pentru elevii din învăţământul profesional

Proiectul adoptat de către Guvern „bursa profesională” costituie un sprijin financiar de 200 de lei lunar pentru frecventarea învăţământului profesional. Acest proiect are drept scop  intensificarea interesului elevilor şi a familiilor acestora în ce priveşte educaţia şi formarea prin învaţământ … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ particular preuniversitar

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012. Astfel, coordonarea metodologică a concursului pentru ocuparea … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE

Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România a fost aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6000/2012. Potrivit reglementărilor, pot accede în … Continuă lectura

Publicat în Economie, Educatie, International | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Monitorizarea specială a Universităţii „Apollonia“ din Iaşi – noi reglementări

Potrivit Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5891/2012 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia“ din Iaşi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.633/2010,  instituţiile de învăţământ superior de stat care pot … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Eşti interesat de un masterat ?

Atunci e bine să ştii că, prin Ordinul ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5823/2012 a fost modificat şi completat Ordinul MECTS nr. 4.945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească

În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Atribuţiile C.N.A.T.D.C.U. şi CNECSDTI, instituţii din subordinea MECTS

Având în vedere ultimele evenimente de pe scena politică, printr-un comunicat publicat pe site-ul MECTS, suntem informaţi că ” Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) este un organism consultativ, la nivel naţional, alcătuit pe criterii … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Educatie | Etichetat , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Noutăţi privind clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2012 – 2013

Un comunicat postat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ne înformează că ” Soluţia privind materialele didactice pentru clasa pregătitoare se află pe agenda Guvernului. În ceea ce priveşte corpului profesoral, există un proiect de Ordonanţă de Urgenţă … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Metodologie privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a emis Ordinul nr. 3973/2012, act normativ ce aprobă Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Noi reglementări privind examenul naţional de definitivare în învăţământ

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4071/2012 modifică Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, stabilind că arondarea disciplinelor de examen la … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Programa şcolară pentru disciplina opţională „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă“

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a emis Ordinul nr. 3960/2012 prin care aprobă programa şcolară pentru disciplina opţională „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă“, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din ordin. Astfel, începând cu anul şcolar 2012-2013, programa şcolară … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a emis Ordinul nr. 3879/2012, act normativ prin care se înfiinţează Consiliul de Etică şi Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fără personalitate juridică şi se aprobă Regulamentul de … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Despre funcţionarea CNATDCU în vederea validării tezelor de doctorat

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3504/2012 aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin, la … Continuă lectura

Publicat în Diverse, Educatie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Oana Badea apără Legea Educaţiei

Potrivit art. 361, al. 6, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a Legii Educaţiei. Reamintim că, pentru toate prevederile ce necesită metodologii, Ministerul Educaţiei are la dispoziţie 8 luni pentru elaborarea acestora. Pentru celelalte, Ordinul de … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu