Arhive pe autori: Elena Timofte

Despre Elena Timofte

just me

2013 – Praguri valorice Intrastat

   Preşedintele Institutului Naţional de Statistică a emis Ordinul nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013, act normativ ce aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:             – 900.000 … Continuă lectura

Publicat în Economie, Statistica si recensamant | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Procedura de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie

Procedura de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4017/2012, act normativ potrivit căruia procedura se va aplica de către autoritatea … Continuă lectura

Publicat în Bunuri - retrocedari - exproprieri, Economie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Modificarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1336/2012 modifică şi înlocuieşte Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de … Continuă lectura

Publicat în Sanatate | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1252/2012, act normativ ce prevede că unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară sunt … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 aprobă modelul şi conţinutul formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit“, cod 14.13.03.13, prevăzut în anexa nr. 1, instrucţiunile de completare fiind prevăzute … Continuă lectura

Publicat în Contabilitate, Formulare. Declaratii, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Tarife aplicate de CNADNR

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2220/2012 modifică Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., cu completările ulterioare, stabilind ca noutate că sunt … Continuă lectura

Publicat în Circulaţia pe drumurile publice, Transporturi | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 1/2013, act normativ potrivit căruia Guvernul este abilitat ca, de la data intrării sale în vigoare, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

De interes pentru judecători şi procurori

   Judecătorii şi procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligaţi să solicite acordul secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau … Continuă lectura

Publicat în Judecatori - procurori - magistrati | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Norme procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal

Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 15/2012. Normele sunt emise în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor … Continuă lectura

Publicat în Economie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Declararea impozitelor şi taxelor – noi formulare

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexele nr. 1-5:             a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs; b) 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, cod … Continuă lectura

Publicat în Contabilitate, Economie, Formulare. Declaratii, Taxe si impozite | Etichetat , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Auditorii financiari autorizaţi în alte state membre ale UE

Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în … Continuă lectura

Publicat în Contabilitate, Economie | Etichetat , | Lasă un comentariu

Sistemul de plăţi TARGET2-România

Regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2-România, componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2), au fost aprobate prin Ordinul BNR nr.17/2012. Regulile de funcţionare a sistemului de plăţi … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Modificarea R.O.F. -ului ONRC

H.G. 1266/2012 este noul act normativ ce modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin H.G. nr. 83/2010. Astfel, potrivit noilor prevederi, directorul general al … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Economie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Unităţi spitaliceşti acreditate

  Lista unităţilor spitaliceşti acreditate  a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/2012. Astfel, în anexa care face parte integrantă din ordin, sunt 33 unităţi, ce au ca menţiune la nivelul de acreditare variantele: … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Sanatate | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Ianuarie 2013 – certificate de trezorerie cu discont şi obligaţiuni de stat de tip benchmark

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1750/2012 aprobă, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2013, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

ROF-ul Comitetului pentru probleme profesionale al CCF

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2012. Potrivit reglementărilor, Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali este constituit şi … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Derogări în cadrul programului Rabla

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 345.702/2012 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, ministrul mediului şi pădurilor a emis Ordinul nr. 4062/2012, act normativ prin care … Continuă lectura

Publicat în Circulaţia pe drumurile publice, Transporturi | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

„Prima casă“ şi plafonul garanţiilor pe 2013

Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1286/2012 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“ este noul act normativ ce va asigura derularea programului şi utilizarea integrală a … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie, Locuinte - imobiliare | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Autorizaţii de muncă eliberabile străinilor în anul 2013

Potrivit Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1253/2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013, tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt: – autorizaţii de muncă … Continuă lectura

Publicat în International, Legislatia muncii, Piata muncii | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Pachet de hotărâri de guvern pentru organizarea alegerilor locale parţiale

Pentru a organiza alegerile locale parţiale din 3 februarie 2013 pentru ocuparea posturilor rămase vacante, necesare întrucât unii dintre aleşii locali au câştigat şi mandate de parlamentar, în urma alegerilor din 9 decembrie, Guvernul României a adoptat un pachet de … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice | Etichetat , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Nou termen pentru finalizarea privatizării „Electrica Moldova“ – S.A. şi „Electrica Oltenia“ – S.A.

Având în vedere că pe 31 decembrie 2012 expiră termenele prevăzute în OUG nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ – S.A. şi „Electrica Oltenia“ … Continuă lectura

Publicat în Economie | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Standarde minimale pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6560/2012 aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-35, anexe ce se publică în Monitorul Oficial … Continuă lectura

Publicat în Educatie | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Noutăţi privind promovarea din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 1095/2012, a modificat şi completat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii … Continuă lectura

Publicat în Organizare judiciara, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale (1)

  Având în vedere necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Ştiri | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Numirea provizorie a membrilor Consiliului ARACIS

Prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6540/2012 au fost numiţi pentru un mandat provizoriu până la finalizarea procedurilor de evaluare externă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), coordonate de „European Association for … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Educatie, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

2013 – cum va modifica impozitele şi taxele locale ?!

Având în vedere că, din trei în trei ani, potrivit prevederilor Codului fiscal, Guvernul are obligaţia, prin lege, de a indexa, ţinând cont de rata inflaţiei, nivelul taxelor şi impozitelor locale, existând în acelaşi timp şi obligativitatea autorităţilor locale să … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Economie, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Stocuri minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012

Având în vedere obligaţia de constituire a stocurilor minime de siguranţă pentru anul 2012, întrucât termenul de constituire a stocurilor minime de siguranţă este 31 decembrie 2012, precum şi prevederile OUG 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Economie, Ştiri | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică – noutăţi

Având în vedere faptul că prima promoţie de studenţi admişi la studii universitare de licenţă conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finalizează studiile în anul universitar 2013-2014 şi pot accede la studiile universitare de master … Continuă lectura

Publicat în Educatie, Formare profesionala, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1254/2012 privind modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, … Continuă lectura

Publicat în Ordine si liniste publica, Protectia consumatorului, Sanatate, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – organizarea inspecţiilor

Potrivit H.G. nr. 1257/2012, activitatea de inspecţie se exercită de către aparatul de inspecţie economico-financiară, şi se efectuează la instituţii publice, aşa cum sunt definite de art. 2 lit. n) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Contabilitate, Economie, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Programul de vizite la spitale va fi prelungit

Noi reguli pentru vizitele la pacienţii internaţi în spitale au fost stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice. Astfel, programul de vizită se prelungeşte până seara la … Continuă lectura

Publicat în Sanatate, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

ROF-ul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2012. Astfel, Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este constituit şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul … Continuă lectura

Publicat în Contabilitate, Economie, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Plata contribuţiei României la OCDE – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

   H.G. 1248/2012 aprobă plata contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2012, în sumă de 3.600 euro, contravaloarea în lei a contribuţiei fiind … Continuă lectura

Publicat în Economie, IMM, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare

Înfiinţarea Registrului naţional de boli cardiovasculare a fost aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1293/2012, registrul fiind constituit prin centralizarea datelor aferente Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. Medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor … Continuă lectura

Publicat în Sanatate, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

OUG 84/2012 şi noutăţile sale (2)

  OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare aduce o serie de măsuri de interes major în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Contabilitate, Economie, Salarizare, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale plătibile în contul unic

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1951/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic … Continuă lectura

Publicat în Contabilitate, Economie, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Energia electrică produsă în cogenerare – preţuri şi bonusuri de referinţă

Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2012 au fost aprobate: – valorile bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute … Continuă lectura

Publicat în Economie, Industrie, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Reglementări privind unele condiţii de creditare

Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare se aplică: a) instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit, persoane juridice străine; b) instituţiilor financiare nebancare persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor financiare … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

OUG 84/2012 şi noutăţile sale (1)

Având în vedere riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern, întrucât  prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Contabilitate, Economie, Salarizare, Taxe si impozite, Ştiri | Etichetat , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Comisioane de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă”

    Potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1697/2012 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale … Continuă lectura

Publicat în Domeniul financiar - bancar, Economie, Locuinte - imobiliare, Ştiri | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Desemnarea infrastructurilor critice naţionale

  Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1198/2012 prin care desemnează ca infrastructuri critice naţionale obiectivele prevăzute în anexele nr. 1a-1n, anexe ce sunt însă clasificate potrivit legii, urmând a fi comunicate instituţiilor interesate conform acestei repartiţii: – Ministerul Economiei, … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Aparare nationala, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Cantităţi de motorină aferente trimestrului III al anului 2012

   Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale a emis Ordinul nr. 258/2012 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2012 ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. Astfel, cantitatea totală de motorină este de … Continuă lectura

Publicat în Agricultura, Economie, Transporturi, Ştiri | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

R.O.F.-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.,  instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Declasificarea documentelor elaborate de MAE anterior datei de 12 aprilie 2002

Declasificarea tuturor informaţiilor clasificate, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 31 decembrie 1989, a fost aprobată prin H.G. nr. 1201/2012 privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior … Continuă lectura

Publicat în Aparare nationala, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

2013 şi preţurile reglementate pentru energia electrică

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1268/2012 se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de bonus şi celorlalţi operatori economici implicaţi şi aprobă: – preţul reglementat de 216 lei/MWh, exclusiv TVA, … Continuă lectura

Publicat în Economie, Ştiri | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Numărul de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1268/2012 aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în … Continuă lectura

Publicat în Sanatate, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule

Potrivit Ordinului comun al ministrului sănătăţii  şi ministrul justiţiei nr. 1158/3793/C/2012, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule – R.N.D., care se organizează şi funcţionează conform normelor metodologice prevăzute în anexa care … Continuă lectura

Publicat în Sanatate, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat

Ordinul comun al ministrului delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 276/1701/2012 modifică nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Economie, Ştiri | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Mai multe posturi şi atribuţii noi în M.J.

Un nou act normativ reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, Guvernul României, prin Hotărârea nr. 1164/2012, stabilind că acest minister coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, putând emite, în condiţiile legii, norme şi … Continuă lectura

Publicat în Administratie publica - institutii publice, Organizare judiciara, Ştiri | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Tarife pentru activităţile prestate de Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2199/2012 aprobă tarifele pentru activităţile prestate de Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin. În cazul în care se impune eliberarea unui document dintre cele prevăzute în … Continuă lectura

Publicat în Economie, Transporturi, Ştiri | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu