Facturarea bunurilor supuse executarii silite

Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu aplicabilitate de la 01.01.2013 stabileste  reguli care se aplică în cazul facturării bunurilor supuse executării silite.

În sensul art. 155 alin. (18) din Codul fiscal, în cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele de executare silită, factura se întocmeşte de către organele de executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit, iar în factură se face menţiunea cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul de executare silită. Factura de executare silită emisă de organul de executare silită va conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, numele şi datele de identificare ale organului de executare silită prin care se realizează livrarea bunurilor. Originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit.
Organele de executare silită vor emite facturi cu TVA numai în cazul operaţiunilor taxabile, cu excepţia celor pentru care se aplică taxarea inversă. În situaţia în care debitorul executat silit aplică sistemul TVA la încasare, organul de executare silită înscrie pe factură menţiunea “ TVA la încasare”.

În cazul în care la data livrării debitorul executat silit nu este înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a anulării din oficiu a codului său de înregistrare în scopuri de TVA de către organul fiscal, în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, organul de executare silită are obligaţia să emită factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în situaţia în care respectivul debitor executat silit ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

În cazul livrarilor de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri, debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare, prin depunerea unei notificări.

Dacă organul de executare silită încasează contravaloarea    bunurilor, inclusiv taxa de la cumpărător sau de la adjudecatar, are obligaţia să vireze la bugetul de stat taxa încasată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie.

Dacă, potrivit legii, cumpărătorul sau adjudecatarul are obligaţia să plătească la unităţile Trezoreriei Statului taxa aferentă bunurilor cumpărate, organului de executare silită nu îi mai revin obligaţii referitoare la plata taxei. Organul de executare silită sau, după caz, cumpărătorul /adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit.

Organele de executare silită înregistrează taxa din facturile     pentru operaţiuni de executare silită emise în alte conturi contabile decât cele specifice TVA şi nu vor evidenţia în decontul de taxă operaţiunile respective.

Debitorul executat silit are obligaţia să înregistreze în evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silită transmisă de organele de executare silită, inclusiv taxa colectată aferentă. Pe baza documentului de plată a TVA transmis de organele de executare silită, va evidenţia suma achitată, cu semnul minus, în decontul de taxă pe valoarea adăugată la rândul de regularizări taxa colectată. Prin excepţie, în cazul în care nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA, acesta va înregistra documentul de plată în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Acest articol a fost publicat în Contabilitate, Domeniul financiar - bancar, Economie, Taxe si impozite și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s