Noi modificări şi completări aduse Codului Fiscal (1)

În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand – by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la: reglementarea şi supravegherea sistemului financiar – bancar; simplificarea declarării şi plăţii impozitului pe câştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru asigurarea unui cadru procedural eficient atât pentru autoritatea fiscală, cât şi pentru investitorii pieţei de capital; necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătăţirea administrării fiscale a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale în acest domeniu, care vizează monitorizarea continuă a persoanelor impozabile care pe o perioadă de 6 luni consecutiv nu depun deconturi de TVA sau nu raportează operaţiuni în deconturile de TVA, în scopul scoaterii acestora din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, act normativ ce aduce modificări importante privind deductibilităţile cheltuielilor şi TVA privind autovehiculele utilizate în cadrul firmelor, dar şi în cumpărarea, achiziţia intracomunitară, importul, închirierea sau leasingul de vehicule rutiere motorizate şi taxa aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE, impozitul pe profit, impozitarea veniturilor din transferul titlurilor de valoare, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, precum şi regimul special al obligaţiilor fiscale de a căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar, majorarea plafonului la care persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA.
Astfel, în ceea ce priveşte regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre UE, OUG 24/2012 prevede că dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, sunt neimpozabile dacă persoana juridică deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele. Totodată, dacă persoana juridică deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele, sunt neimpozabile şi dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre.
Referitor la impozitul pe profit, noul act normativ stabileşte o deductibilitate de 50% a cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii. Nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

prin cheltuieli  înţelegându-se cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea, precizându-se că în cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.
Noutate este şi faptul că toţi contribuabilii au dreptul la deducerea provizioanelor/ ajustărilor pentru deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.
OUG nr. 24/2012 modifică, de la 1 ianuarie 2013,  si prevederile referitoare la impozitarea câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, determinându-se ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv.  Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, (Declaraţia 200), care se depune de către contribuabil până la 25 mai inclusiv a anului următor celui în care a realizat venitul. Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se determină de organul fiscal competent, în baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de contribuabil. Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are ca obligaţii:
a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil;
b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;
d) depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei informative privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Important este şi faptul că pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat, iar pentru cele realizate până la data de 1 ianuarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Acest articol a fost publicat în Contabilitate, Economie, Taxe si impozite și etichetat , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s