Legea 60/2012 şi modificările sale (1)

Legea 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil este actul normativ ce:

– aprobă cu o serie de modificări şi completări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011;
– modifică şi completează Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
– modifică Alineatele (1) şi (13) ale articolului 54 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– modifică Alineatul (2) al articolului 72 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011;
– modifică şi completează Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– modifică Alineatul 3 al articolului 617 din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare;
– modifică Articolul 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.
Astfel, modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 stabilesc că eliberarea unui nou extras de carte funciară pentru autentificare nu poate fi solicitată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului eliberat anterior, fiind astfel redus termenul de 5 zile prevăzut de lege. De asemenea, se prevede clar că la autentificarea actelor prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, un certificat de sarcini. În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat. Extrasul de carte funciară pentru autentificare este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Înainte de împlinirea termenului de 10 zile, valabilitatea extrasului poate înceta şi la cererea notarului public, dacă acesta a renunţat la încheierea actului pentru care solicitase extrasul sau dacă actul a fost încheiat.
În ceea ce priveşte Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Legea 60/2012 aduce modificări procedurii succesorale, stabilind că după ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza şi dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire, iar dacă există testament, citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit, citaţia trebuind să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea că, dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat că renunţă la moştenire. În cazul în care, astfel cum rezultă din informaţiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, în mod cumulativ, prin afişare la ultimul domiciliu al defunctului, afişare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare într-un ziar cu răspândire naţională.
De asemenea, sunt aduse modificări Codului de procedură civilă, stabilindu-se că, întrucât instanta va pronunţa divorţul din culpa soţului pârât atunci când, din cauza unor
motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei
nu mai este posibilă, dacă pârâtul nu a formulat cerere reconvenţională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată (cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului).
Şi în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, articolul referitor la încetarea destinaţiei folosinţei comune se modifică, noile reglementări stabilind că încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor, caz în care devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită. Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop. Practic, noile reglementări prevăd că încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente nu se mai poate hotărî motivat cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor, cum stabilea anterior Codul Civil, ci numai cu acordul tuturor coproprietarilor.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Avocati - notari - executori jud - mediatori, Contabilitate, Economie și etichetat , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Legea 60/2012 şi modificările sale (1)

  1. Pingback: Legea 60/2012, un act normativ “cu cântec” | Despre drep(ți)tate și dincolo de ea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s