Despre funcţionarea CNATDCU în vederea validării tezelor de doctorat

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3504/2012 aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea validării tezelor de doctorat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin, la data intrării sale în vigoare fiind abrogat Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de doctor şi acordarea distincţiei de doctorat.
Regulamentul, care se aplică pentru validarea tezelor de doctorat susţinute public după intrarea Ordinului 3504/2012 în vigoare, stabileşte evaluarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare – CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat şi propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile sale. Astfel, evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic (platformă electronică), asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), aceasta transmiţând în format electronic informaţiile în cadrul procedurilor prevăzute de regulament.  În vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) şi instituţiile organizatoare de doctorat (IOD) au obligaţia de a constitui şi de a înainta două dosare pentru fiecare student – doctorand: unul în format electronic, înaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI, şi unul în format tipărit, înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). Cele două dosare vor fi înaintate în termen de 30 de zile de la susţinerea publică a tezei de doctorat, actul normativ detaliind conţinutul celor două dosare.
UEFISCDI verifică din punct de vedere administrativ componenţa dosarului în format electronic transmis de către IOSUD/IOD prin platforma electronică şi are obligaţia de a semnala instituţiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente, respingând dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singură dată de către CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate în verificarea originalităţii, iar rezultatul analizei este inclus în dosar. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea dosarului, UEFISCDI înaintează dosarul preşedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principală în propunerea de acordare a titlului de doctor. În cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, evaluatorii pot fi propuşi de către mai multe comisii de specialitate, din cadrul panelului din care face parte comisia principală şi, după caz, din cadrul altor paneluri.
Fiecare teză de doctorat este analizată de către o comisie de evaluare formată din 3 persoane, desemnate dintre membrii CNATDCU, care se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului şi analizează teza de doctorat din următoarele perspective:
a) relevanţa ştiinţifică;
b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere;
c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care candidatul demonstrează abilităţi de gândire critică independentă;
d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare;
e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvată;
f) măsura în care candidatul demonstrează înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta;
g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;
h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare – dezvoltare.
Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente: votul de validare a tezei de doctorat şi calificativul propus a se acorda; votul de invalidare a tezei de doctorat, însoţit de un referat care argumentează votul şi care nu poate dezvălui identitatea evaluatorului pentru studentul – doctorand, comisia de evaluare urmând a decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majorităţii voturilor membrilor comisiei de evaluare. Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare preşedintelui comisiei principale, birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii şi celorlalţi membri ai comisiei de evaluare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare, modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituind secret profesional şi nu poate fi dezvăluit decât persoanelor menţionate, comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control. Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizează şi se trimite prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, de către preşedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia principală, membrilor Consiliului general al CNATDCU şi membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
Orice persoană, inclusiv membrii CNATDCU, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia, iar Consiliul general al CNATDCU analizează fiecare sesizare primită., consultând, după caz, alţi membri ai CNATDCU. În urma fiecărei sesizări, în termen de maximum 60 de zile de la primirea acesteia, Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, iar preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizării decizia Consiliului general al CNATDCU şi motivarea acesteia. În cazul în care, în urma unei sesizări sau prin autosesizare, Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului una sau mai multe dintre următoarele măsuri: retragerea calităţii de conducător de doctorat; retragerea titlului de doctor; retragerea acreditării şcolii doctorale. În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constată nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau a activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilităţii conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi aplicarea prevederilor menţionate.
Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Diverse, Educatie și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s