Noi criterii de performanţă pentru evaluarea activităţii managerului spitalului public

Având în vedere faptul că în cursul anului 2012 se impune efectuarea evaluărilor performanţelor profesionale individuale ale managerilor de spitale publice atât pentru unităţile sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru cele din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie iar actele normative care reglementează activitatea de evaluare a activităţii managerului spitalului public sunt Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, ministrul sănătăţii a emis Ordinul nr. 286/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, act normativ ce stabileşte că evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic precedent se face până la data de 30 aprilie a anului următor, fiind evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul evaluat.
De asemenea, întrucât managerii unităţilor sanitare pentru care trebuie întocmită evaluarea au încheiat contracte de management în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului – cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, iar Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti nu mai au în subordine unităţi sanitare, deci nu mai există posibilitatea constituirii comisiilor locale şi a comisiei centrale de evaluare, noul act normativ prevede că evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea se fac de comisii de evaluare formate din preşedinte, 4 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin act administrativ emis de conducătorul ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie. În vederea realizării evaluării anuale a activităţii managerului de spital public, managerul înaintează comisiei de evaluare dosarul, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta;
b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:
(i) statul de funcţii pe anul evaluat, aprobat conform legii;
(ii) situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie a anului evaluat;
(iii) formularele tip dare de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap. 14), centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», centralizatorul – cod MS 60.4.4, cap. 15 «Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi», completate în conformitate cu statul de funcţii aprobat al unităţii, centralizatorul activităţii spitalului – cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul evaluat (cod MS 60.4.2, cap. 1 «Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul evaluat, pentru fiecare spital», câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 «Infecţii interioare din spital»);
c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;
d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii;
e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2.
Stabilind atribuţiile comisiilor de evaluare, modul de constituire şi rolul comisiei de contestaţii, Ordinul 286/2012 prevede şi:
–  indicatorii de management al resurselor umane ( proporţia medicilor din totalul personalului, proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului, proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical, numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu),
– indicatorii de utilizare a serviciilor ( durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie, rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie, indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie, procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale),
– indicatorii economico – financiari ( execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului, procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului, procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului, costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie),
–  indicatorii de calitate ( rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie datorită complicaţiilor survenite în timpul spitalizării, rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie, indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare, numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor analizate şi rezolvate).

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Administratie publica - institutii publice, Sanatate și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s