Statut de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 151/2012 prin care se aprobă Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre, agenţia fiind organizată şi funcţionând în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Agenţia are în subordine agenţii pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti ( agenţii teritoriale), ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică, care, în funcţie de nevoile locale şi pentru eficientizarea activităţii proprii, pot organiza în subordine agenţii locale.
Agenţia, care are ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul MMFPS, realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice, este condusă de un director general, funcţie publică de conducere, având, în principal, atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 15 alin. (1) din OUG nr. 113/2011, noul act normativ detaliind atribuţiile specifice ale acestuia. Directorul general al Agenţiei poate delega calitatea de ordonator secundar de credite, în condiţiile legii, directorului general adjunct sau, după caz, unuia dintre ceilalţi directori. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării, iar în situaţia în care nu poate să îşi exercite temporar atribuţiile, acestea sunt exercitate de directorul general adjunct sau, după caz, de un director desemnat prin decizie a directorului general.
Hotărârea 151/2012 detaliază atribuţiile Agenţiei şi ale agenţiilor teritoriale şi o serie de dispoziţii speciale privind activitatea de inspecţie socială, structura organizatorică a aparatului central al Agenţiei fiind prevăzută în anexa nr. 1, cea a agenţiilor teritoriale în anexa nr. 2, parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţie şi pentru agenţiile teritoriale fiind prevăzut în anexa nr. 3. De asemenea, se prevede că Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1438 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 87 de posturi pentru aparatul central şi 1351 de posturi pentru agenţiile teritoriale, statul de funcţii pentru aparatul central al Agenţiei fiind aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
La data intrării noului act normativ în vigoare se abrogă H.G. nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Administratie publica - institutii publice și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s