Emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012 aprobă Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin. Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică stabileşte cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (9), alin. (10) lit. b) şi alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi defineşte biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică ca fiind fracţiunea biodegradabilă obţinută din:
a) culturi de plante agricole şi nonagricole energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei electrice, conform listei prevăzute în anexa nr. 1( culturi energetice);
b) deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit şi de la prepararea şi procesarea alimentelor, conform listei prevăzute în anexa nr. 2.
Certificatele de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică  se emit de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Stabilind obligaţiile producătorilor de culturi energetice, actul normativ prevede că aceştia depun o cerere pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ – teritorială îşi desfăşoară activitatea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3,  este însoţită, după caz, de următoarele documente:
a) copie de pe BI/CI sau certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (CUI) sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire şi a statutului propriu (în cazul societăţilor agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);
b) copii de pe documente privind originea materialului săditor;
c) adeverinţă de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în registrul unic de identificare, suprafaţa ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi/sau plăţi naţionale directe complementare (PNDC) şi datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile energetice;
d) copii ale contractelor de vânzare – cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008.
De asemenea, generatorii de deşeuri depun o cerere pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenite din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ – teritorială îşi desfăşoară activitatea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, actul normativ detaliind şi documentele ce însoţesc această cerere.
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează documentaţia depusă de producătorii de culturi energetice şi generatorii de deşeuri prin verificarea documentelor  anexate la cerere, respectarea condiţiilor legale şi emit certificate de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice şi  deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexele nr. 5 şi 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia respectă prevederile procedurii. De asemenea, direcţiile transmit producătorilor de culturi energetice sau generatorilor de deşeuri, după caz, scrisori de solicitare a informaţiilor suplimentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în cazul în care din verificări rezultă că sunt necesare informaţii suplimentare în vederea emiterii certificatelor de origine. Până la completarea cererii, procedura de emitere a certificatelor de origine se sistează. Dacă se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de emitere a certificatelor de origine, se comunică decizia de respingere a cererii conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor suplimentare. Direcţiile ţin evidenţa certificatelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 şi transmit, în prima decadă a fiecărei luni, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia certificatelor de origine emise în luna precedentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. Pe baza situaţiilor transmise MADR întocmeşte Raportul de evidenţă la nivel naţional a certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
În situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti emitente anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, iar producătorii de culturi energetice sau generatorii de deşeuri nu vor mai beneficia de certificate de origine pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii deciziilor de anulare.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Administratie publica - institutii publice și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe

 1. Mihai Negura zice:

  Se poate obtine certiticat de origine pentru biomasa rezultata din :
  -curatarea islazurilor de vegetatia lemnoasa ivaziva?
  -curatarea fostelor orezarii,piscicole de vegetatie lemnoasa invaziva?
  -curatarea liniilor de inalta tensiune?
  -curatarea de vegetatie lemnoasa invaziva a lacurilor de acumulare colmatate?
  Daca raspunsul este afirmativ va rog sa imi spuneti cine elibereaza aceste „certificate de origine si in baza caror documente.
  Va multumesc
  Mihai Negura

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s