Reglementări privind exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 69/2012, act normativ ce stabileşte încălcările prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor. Clasificând încălcările în: încălcări foarte grave, încălcări grave, încălcări minore, actul normativ detaliază:
– 41 încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, care constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni;
– 83 încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni;
– 32 încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011.
În toate cazurile în care din documentele prezentate la control de către conducătorul auto nu poate fi identificat operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu, amenda se aplică conducătorului auto. Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier/ întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R.
Actul normativ precizează că în toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia, măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic fiind aplicată de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:
a) încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
b) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum şi condiţiile referitoare la însoţirea vehiculelor cu depăşiri;
c) transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
d) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă;
e) efectuarea de transport rutier de mărfuri cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare;
f) efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare;
g) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii.
Stabilind modul în care se procedează în toate cazurile în care operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine/conducătorului auto angajat al acestuia/acesteia i s-a aplicat de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri sancţiunea corespunzătoare încălcărilor constatate de la prevederile legale în vigoare, Hotărârea 69/2012 prevede că măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către inspectori, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz: procesul – verbal de constatare a contravenţiei; formularul de control în trafic; buletinul de control ADR; diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital; dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state, iar cea dispusă de către poliţiştii rutieri, se menţionează în scris pe următoarele documente, după caz: procesul – verbal de constatare a contravenţiei; diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital; dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor cu numărul de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alte state. Măsura imobilizării nu se aplică transporturilor de animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.
Împotriva sancţiunilor de retragere sau suspendare a licenţei de transport/licenţei comunitare, a copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei şcolii de conducători auto, a autorizaţiei instructorului auto autorizat şi/sau a autorizaţiei centrului de pregătire, după caz, operatorul de transport rutier, întreprinderea de transport rutier în cont propriu, operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutiere, şcoala de conducători auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregătire, după caz, se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea 69/2012  intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest articol a fost publicat în Circulaţia pe drumurile publice, Transporturi și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s