Reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, prevăzută în anexele nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din ordin, după cum urmează:
a) „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” (anexa nr. 1);
b) „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” (anexa nr. 2);
c) „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi . . . . . . . . . . . , de către persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 3);
d) „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi . . . . . . . . . . . , de către persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile” (anexa nr. 4).
Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, iar prin excepţie de la acestea, nu au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte. Pe parcursul anului 2012 au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, prevăzut la lit. a), şi persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.
Au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente, care au avut obligaţia completării formularului prevăzut la lit. a), care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic, iar prin excepţie de la acestea, nu au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau angajaţi ai României într-un stat străin.
Formularele prevăzute la lit. a) şi b) vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, potrivit legii, iar cele prevăzute la lit. c) şi d) se completează, se semnează şi se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal potrivit legii, în funcţie de competenţe. Formularistica poate fi adaptată în funcţie de situaţia concretă a contribuabilului. De asemenea, se prevede că formularele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se difuzează gratuit persoanelor fizice de către unităţile fiscale subordonate sau se pot descărca de pe site – ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa http://www.anaf.mfinante.ro şi se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
Totodată, actul normativ conţine prevederi detaliate privind criteriile de stabilire a rezidenţei persoanelor fizice, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri, sosirea pe teritoriul României a persoanelor fizice nerezidente ( elemente care atestă rezidenţa fiscală în România, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei fiscale, stabilirea rezidenţei fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul sosirii persoanelor fizice în România), plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente ( elemente care atestă rezidenţa fiscală în România sau în statul străin, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv a Codului fiscal, după caz, stabilirea rezidenţei fiscale de către autoritatea fiscală competentă la momentul plecării persoanelor fizice din România).
Persoanele fizice nerezidente sosite în ţara noastră înainte de 1.01.2009 şi care solicită eliberarea „Certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi . . . . . . . . . . . , pentru persoane fizice rezidente în România” au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, prevăzut la lit. a), şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.

Acest articol a fost publicat în Economie, Taxe si impozite și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s