Metodologie privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5690/2011 aprobă Metodologia privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin. Potrivit reglementărilor, metodologia se aplică persoanelor care au obţinut dreptul legal de a conduce doctorate în instituţii de învăţământ superior sau de cercetare – dezvoltare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană şi care solicită dobândirea acestui drept în România, calitatea de conducător de doctorat urmând a se conferi în unul dintre domeniile de studii universitare de doctorat în vigoare, conform prevederilor legale.
Dosarul pentru dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat include:
a) cerere din partea candidatului către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care se solicită recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, într-un anumit domeniu de studii universitare de doctorat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. În cerere candidatul trebuie să declare pe propria răspundere faptul că acesta şi-a exercitat dreptul de conducere de doctorate prin conducerea a cel puţin unui doctorand într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
b) actul de identitate, în copie;
c) adeverinţă care să certifice calitatea de conducător de doctorat, emisă de autoritatea guvernamentală sau de instituţia de învăţământ superior/cercetare – dezvoltare din statul membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, în original sau în copie legalizată, şi cu traducere legalizată;
d) diploma de doctor obţinută în străinătate, în copie şi traducere, sau diploma de doctor obţinută în România, în copie;
e) curriculum vitae al candidatului;
f ) lista de lucrări ale candidatului.
Dosarul se depune de candidat la registratura MECTS, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, Direcţia generală învăţământ superior verifică existenţa tuturor documentelor menţionate anterior şi înştiinţează candidatul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. În cazul în care se constată existenţa tuturor documentelor, DGIS înaintează dosarul candidatului la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), care emite şi transmite către DGIS, împreună cu dosarul, propunerea de recunoaştere automată a calităţii de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării de către DGIS a dosarului.
În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerii CNRED de recunoaştere automată a calităţii de conducător de doctorat şi în urma analizei dosarului candidatului, DGIS înaintează spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ordinul privind dobândirea automată/nedobândirea calităţii de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat recunoscut.  În termen de două zile lucrătoare de la emiterea ordinului, MECTS, prin DGIS, informează candidatul despre rezultatul cererii sale. În baza ordinului privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului, MECTS, prin CNRED, emite atestatul de recunoaştere automată a calităţii de conducător de doctorat, modelul atestatului fiind prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul 569/2011.

Acest articol a fost publicat în Educatie și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s