Procedurile privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei de operare

Prin Ordinul nr. 808/2011 emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii sau aprobat Procedurile privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei de operare.
În ordinul dat se menţionează că serviciile aeriene cu aeronave fără motor sau cu aeronave ultrauşoare cu motor, precum şi zborurile locale cu orice categorie de aeronavă pot fi efectuate numai în condiţiile deţinerii unui certificat de operator aerian, fără obligativitatea deţinerii unei licenţe de operare.
Astfel licenţele de transport aerian emise în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998, rămân valabile, dar nu mai mult de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Procedura privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei de operare include în sine:
– solicitarea licenţei de operare;
– acordarea licenţei de operare;
– supravegherea continuă a unui transportator aerian;
– suspendarea sau revocarea licenţei de operare.
Solicitarea licenţei de operare
Pentru obţinerea lecenţei de operare se depune de către reprezentantul legal al întreprinderii solicitante o cerere la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia generală aviaţie civilă. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
– formularul „Informaţii necesare evaluării modului de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate” – completat;
– copie a certificatului de operator aerian al solicitantului;
– copie a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
– copii ale contractelor de asigurare pentru încărcătura comercială, precum şi pentru răspundere civilă faţă de terţi;
– copie legalizată a actului constitutiv;
– certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte structura acţionariatului, inclusiv naţionalitatea acţionarilor;
– copie a celui mai recent raport managerial intern care să conţină o prezentare detaliată a tuturor activităţilor desfăşurate pe o perioadă anterioară depunerii cererii de cel puţin 6 luni;
– copie a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul anterior celui în care se solicită licenţa de operare;
– planul de afaceri pentru cel puţin primii 3 ani de activitate de transport aerian;
– analiză privind costurile prognozate pentru desfăşurarea activităţilor de transport aerian, în primele 3 luni de la începerea operării, şi resursele financiare necesare pentru acoperirea acestor costuri, fără luarea în considerare a venitului obţinut din aceste activităţi de transport;
– documente care să ateste că persoanele cu funcţie de decizie, cu rangul cel mai înalt, care administrează efectiv activităţile întreprinderii solicitante a licenţei de operare (director general, preşedinte al consiliului de administraţie etc.) au o bună reputaţie şi nu au fost declarate în faliment.
Acordarea licenţei de operare
Direcţia generală aviaţie civilă va decide, în cel mult 60 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor anexate, în scris solicitantului. În cazul unei decizii pozitive, aceasta va fi semnată de către directorul general al Direcţiei generale aviaţie civilă.
Licenţa de operare include:
– baza legală de emitere a licenţei;
– numele transportatorului aerian;
– sediul social al acestuia;
– perioada de valabilitate a licenţei;
– restricţii şi limitări;
– numele directorului general care o semnează;
– data emiterii.
Supravegherea continuă a unui transportator aerian
Orice modificare făcută în baza documentelor ce au stat la baza acordării licenţei de operare va fi comunicat Direcţiei generale aviaţie civilă, în termen de 5 zile. De asemenea, transportatorul aerian depune la Direcţia generală aviaţie civilă, în termen de 30 de zile de la aprobare, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar din anul anterior.
Suspendarea sau revocarea licenţei de operare
Suspendarea sau revocarea unei licenţe de operare se aplică în cazurile în care transportatorul aerian nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a licenţei de operare pentru o perioada de cel mult 6 luni.
De asemenea decizia de suspendare sau de revocare a unei licenţe de operare se publică pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Contestaţiile în acest caz se pot depune în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

Acest articol a fost publicat în Economie, IMM, Transporturi și etichetat , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s