A fost modificată Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică „Bani pentru formare profesională”

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2106/2011 modifică şi înlocuieşte Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică „Bani pentru formare profesională”, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentă Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”, axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, cu anexa care face parte integrantă din ordin.
Astfel, procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită „Bani pentru formare profesională”, aferentă Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pentru:
a) axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”;
b) axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.
Acordarea ajutoarelor pentru formare profesională în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 9 august 2008, schema de ajutor de stat urmând a se aplica pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Totodată, schema de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.
Scopul schemei de ajutor de stat este promovarea formării profesionale generale şi specifice, principalele obiective ale sale fiind:  îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă; dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a sprijini creşterea nivelului de calificare al angajaţilor; creşterea nivelului de calificare al angajaţilor; creşterea nivelului de perfecţionare, respectiv specializare al angajaţilor; îmbunătăţirea accesului şi participării la formare profesională continuă. În cadrul schemei se acordă sprijin financiar întreprinderilor care activează în toate sectoarele economice, cu excepţia ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
a) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
b) atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.
De asemenea, în cadrul schemei nu se acordă ajutoare:
a) destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
b) condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuţie proprie fondurile obţinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obţinute ca efect al unor astfel de măsuri. De asemenea, Ordinul 2106/2011 conţine prevederi detaliate privind cheltuielile eligibile, efectul stimulativ, reguli privind cumulul ajutoarelor, modalitatea de implementare şi durata schemei de ajutor de stat, bugetul schemei, reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de stat.
Prin aplicarea schemei de ajutor de stat se vor obţine ca efecte şi beneficii: creşterea numărului de tineri absolvenţi asistaţi în tranziţia de la scoală la viaţa activă, creşterea numărului de cursanţi certificaţi pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor, creşterea numărului de angajaţi participanţi la cursuri de calificare/recalificare/specializare/perfecţionare, numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare fiind:
– 1.222 de întreprinderi – în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă”;
– 2.025 de întreprinderi – în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”;
– 300 de întreprinderi – în cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Economie, Educatie, IMM și etichetat , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s