Reglementări privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

În Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti, act normativ ce reglementeaza preschimbarea, la cerere, cu documente similare romanesti a permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit reglementarilor, pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgenta 195/2001 cu documente similare romanesti persoanele care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normala in Romania. Dovada domiciliului, resedintei sau rezidentei normale in Romania se face cu documentele prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre sau regimul strainilor in Romania, dupa caz. Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile mentionate cu documente similare romanesti este, dupa caz:
a) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala solicitantul are domiciliul, resedinta sau rezidenta normala; ori
b) serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carui raza teritoriala se afla institutia de invatamant, in cazul cetatenilor statelor membre aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni.
Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile:
a) statelor membre prevazute in anexa nr. 1;
b) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, cu exceptia celor mentionate la lit. a), prevazute in anexa nr. 2;
c) statelor prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
Permisele de conducere care contin informatii suplimentare/restrictii, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimba cu documente similare romanesti, cu conditia inscrierii acestor coduri in rubrica „Restrictii” din permisul de conducere, codurile mentionate fiind cele cuprinse in anexa nr. 8 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor mentionate in act pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin noul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti. Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de statele cu care Romania a incheiat tratate bilaterale sau multilaterale in materie de recunoastere reciproca a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevazute in aceste tratate. De asemenea, se prevede ca permisele de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, care au fost pierdute sau furate pe teritoriul Romaniei, se preschimba pe baza informatiilor pe care serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor caruia i se solicita preschimbarea permisului de conducere pierdut sau furat le detine cu privire la detinator si permisul de conducere sau, in lipsa acestor informatii, pe baza unei atestari primite de la autoritatile competente din statul membru care a eliberat permisul initial. Pentru facilitarea verificarii informatiilor cu privire la detinator si permisul de conducere in vederea preschimbarii permiselor de conducere eliberate de autoritatile statelor membre, pierdute sau furate, se poate utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene. In situatia in care exista indicii suficiente pentru a suspecta ca solicitantul preschimbarii permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectueaza verificari impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea retelei permiselor de conducere a Uniunii Europene.
Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost eliberate de autoritatile statelor mentionate, urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restrictii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendari ori retrageri intr-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducator;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta 195/2002, cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent, urmatoarele documente:
a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor a carui preschimbare se solicita, in original, si traducerea legalizata in limba romana a acestuia; sau
2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor, precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului, in original si, respectiv, in copie: pasaportul, certificatul de inregistrare, permisul de sedere, cartea de rezidenta in Romania; cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia „APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu are rezidenta normala pe teritoriul altui stat membru, ca nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori eliberat de autoritatile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu a luat si nu i-a fost adusa la cunostinta anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restrictionarea exercitarii acestui drept;
g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situatie in care fisa detinatorului va avea atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recenta. Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, competent, are obligatia de a verifica pentru ce categorie continua sa fie valabil permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor straine care urmeaza a fi preschimbat.
In cazul existentei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere eliberat de autoritatile statelor straine, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii, si, dupa caz, a valabilitatii permisului de conducere de catre autoritatea competenta a statului care l-a eliberat. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine, pierdute sau furate. In situatia in care nu poate fi identificata autoritatea competenta a statului emitent, verificarile se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective in Romania. Pentru facilitarea verificarilor cu autoritatile competente ale statelor membre, se va putea utiliza reteaua permiselor de conducere a Uniunii Europene, procedurile de efectuare a verificarii urmand a se stabili prin dispozitie a directorului Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu exceptia situatiilor prevazute in actul normativ, ce impun verificari care depasesc acest termen, cand se elibereaza in termen de 15 zile de la incheierea verificarilor. La data intrarii noului act normativ in vigoare se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completarile ulterioare.

Acest articol a fost publicat în Circulaţia pe drumurile publice, Transporturi și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s